Polityka cookies

UNTOLD TALES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

WARSZAWA, dnia 29 września 2020 r.

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Użyte w niniejszej Polityce Cookies pojęcia oznaczają:
Administrator, SpółkaUntold Tales S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 01-830) przy Al. Zjednoczenia 36, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym pod nr KRS 0000860756,  NIP: 1182213801, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
Cookies (ciasteczka) dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika, przeznaczone do korzystania z Serwisu
Politykaniniejsza Polityka Cookies
Serwisserwis internetowy działający pod adresem https://untoldtales.games
Serwis zewnętrzny serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika, tj:Google Analytics;Google AdSense;Google AdWords;Facebook;Twitter.
Urządzenie elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
Użytkownikosoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

II. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

 1. Rodzaje plików Cookies są następujące: 
 1. Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu.
 2. Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.
 3. Cookies sesyjne – pliki tymczasowe zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia tj. do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 4. Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

III. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 2. Zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.
 3. Za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących z Serwisów zewnętrznych Administrator nie ponosi odpowiedzialności. 

IV. CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE

 1. Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 2. Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkownikom.
 3. Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 4. Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych.

V. MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE

 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Urządzeniu.
 2. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu. 
 4. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia.
 5. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 6. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

VI. ZMIANY W POLITYCE COOKIE

 1. Polityka obowiązuje od dnia 29 września 2020 r.
 2. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki bez konieczności informowania o tym Użytkowników. 
 4. Wprowadzone zmiany w Polityce zawsze będą publikowane w Serwisie.
 5. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki w Serwisie.